Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku

Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-007/08-05

Tytuł projektu: Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2293480

Wydatki kwalifikowalne: 2293480

Dofinansowanie: 2293480

Dofinansowanie UE: 1949458

Nazwa beneficjenta: Główny Instytut Górnictwa

NIP beneficjenta: 6340126016

Kod pocztowy: 40-166

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011warmia mazury pl, urząd pracy białobrzegi, monitoring kśt, łukasz smółka, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, komisariat policji wieliczka, pup janów lubelski oferty pracy, pobierz upo, pupplonsk, nauczyciel plastyki, miejski urząd pracy, inphotech sp. z o.o., twoja transakcja nie doszła do skutku, ponieważ masz już na koncie jedną oczekującą., urząd pracy barwice, www pup debica, robot da vinci poznań, zamek w olkuszu, umów, przekazywać…