Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju

Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-012/08-04

Tytuł projektu: Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2003101.68

Wydatki kwalifikowalne: 1982400

Dofinansowanie: 1982400

Dofinansowanie UE: 1685040

Nazwa beneficjenta: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE – PIB)

NIP beneficjenta: 7960035805

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/10/2011akademia humanistyczna w łodzi, unia europejska dofinansowanie, bieżące interwencje opolskie, polska onz, zgkim słomniki, mapa polski małopolska, goldap praca, rpo wł 2014 2020, singapur podatki, bezrobocie oświęcim, koszt kwalifikowany, urząd pracy pruszków kontakt, lipiec 2020, raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polsce 2019, praca małopolska, karol olejniczak, szpital jaroszowiec, urząd stanu cywilnego murowana goślina, pup brzozów, logo platformy, pup inowrocław oferty pracy…