Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)

Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-22-142/09-07

Tytuł projektu: Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 4795250

Wydatki kwalifikowalne: 4725803.82

Dofinansowanie: 4725803.82

Dofinansowanie UE: 4016933.24

Nazwa beneficjenta: Politechnika Gdańska

NIP beneficjenta: 5840203593

Kod pocztowy: 80-233

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


Mechatroniczne stanowisko testowe typu „END LINE” przeznaczone do diagnostyki poprodukcyjnej pojazdów autobusowych. trolejbusów i hybryd

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-12-035/08-05

Tytuł projektu: Mechatroniczne stanowisko testowe typu „END LINE” przeznaczone do diagnostyki poprodukcyjnej pojazdów autobusowych. trolejbusów i hybryd

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 6487000

Wydatki kwalifikowalne: 6154131.57

Dofinansowanie: 6154131.57

Dofinansowanie UE: 5231011.83

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012urząd pracy żychlin, sp orle, pup strzelce kraj, dofinansowanie dla przedsiębiorców, mikropozyczka 5 tysiecy dla samozatrudnionych, zmierzyc, viamoda szkoła wyższa, google akademia, deklaracja cit 8 objaśnienia, marcin olpiński, strefa płatnego parkowania rzeszów, oświadczenie poręczyciela urząd pracy, liczba gospodarstw domowych w polsce 2017, składki od wynagrodzenia, wyniki naboru, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018, zaznacz zestaw w którym podano prawidłowe przyczyny bezrobocia w polsce po 1989 roku, covid opieka nad dzieckiem…