POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat bytowski Gmina: Trzebielino Wartość ogółem: 14978.42 Wydatki kwalifikowalne: 14978.42 Dofinansowanie: 14978.42 Dofinansowanie UE: 12731.65 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Wdrożenie wyniku prac rozojowych nad kurtyną powietrzną ze strumieniem pomocniczym.

Wdrożenie wyniku prac rozojowych nad kurtyną powietrzną ze strumieniem pomocniczym. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-006/09-03 Tytuł projektu: Wdrożenie wyniku prac rozojowych nad kurtyną powietrzną ze strumieniem pomocniczym. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat tczewski Gmina: Gniew Wartość ogółem: 74800 Wydatki kwalifikowalne: 66000 Dofinansowanie: 29700 Dofinansowanie […]

Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer

Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-106/09-06 Tytuł projektu: Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 1668771.1 Wydatki kwalifikowalne: 1585000 Dofinansowanie: 1109500 Dofinansowanie UE: 943075 Nazwa beneficjenta: […]

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w terapii chorób układu oddechowego (połączenie dwóch substancji w doustnej formie)

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w terapii chorób układu oddechowego (połączenie dwóch substancji w doustnej formie) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-225/11-02 Tytuł projektu: Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w terapii chorób układu oddechowego (połączenie dwóch substancji w doustnej formie) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Lubień Kujawski Wartość ogółem: 10019.01 Wydatki kwalifikowalne: 10019.01 Dofinansowanie: 10019.01 Dofinansowanie UE: 8516.16 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat sulęciński Gmina: Sulęcin Wartość ogółem: 42795.48 Wydatki kwalifikowalne: 42795.48 Dofinansowanie: 42795.48 Dofinansowanie UE: 36376.15 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjności produktowej do firmy TES Sp.z o.o.

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjności produktowej do firmy TES Sp.z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-018/10-04 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjności produktowej do firmy TES Sp.z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość […]

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-052/10-05 Tytuł projektu: Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Raszyn Wartość ogółem: 12678188.97 Wydatki kwalifikowalne: 10648885 Dofinansowanie: 10648885 Dofinansowanie UE: 9051552.25 […]

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych.

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-132/08-16 Tytuł projektu: Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 11296214.42 Wydatki kwalifikowalne: 11295558.92 Dofinansowanie: 11295558.92 Dofinansowanie UE: 9601225.08 Nazwa […]

Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych

Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-009/09-05 Tytuł projektu: Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: […]