Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych

Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-052/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa usług i danych w systemach teleinformatycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość […]

Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego

Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-32-193/09-06 Tytuł projektu: Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-039/09-12 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie Gmina: M. Siemianowice Śląskie Wartość ogółem: 5615929.26 Wydatki kwalifikowalne: […]

Wprowadzenie na rynek biomedyczny szerokiego spektrum indukowanych komórek macierzystych

Wprowadzenie na rynek biomedyczny szerokiego spektrum indukowanych komórek macierzystych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-011/11-04 Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek biomedyczny szerokiego spektrum indukowanych komórek macierzystych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 4072544.34 Wydatki kwalifikowalne: 3474800 Dofinansowanie: 2290050 Dofinansowanie […]

Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)

Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-002/08-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. […]

Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto zamkniętym.

Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto zamkniętym. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-086/09-12 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto zamkniętym. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat łosicki Gmina: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-020/09-04 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 1398784 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat rypiński Gmina: Rogowo Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie “Future Energy Management System”

Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie “Future Energy Management System” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-065/10-04 Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie “Future Energy Management System” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie […]

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-24-109/13-03 Tytuł projektu: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 14686057 Wydatki kwalifikowalne: 14686057 Dofinansowanie: 14686057 Dofinansowanie UE: 12483148.45 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Śląski […]