TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji

TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-001/08-14 Tytuł projektu: TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 15053715.44 Wydatki kwalifikowalne: 14632800.69 Dofinansowanie: 14632800.69 Dofinansowanie UE: 12437880.59 Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju […]

SYSTEM DORADCZY WSPOMAGAJĄCY DIAGNOSTYKĘ STANOWISK PRACY

SYSTEM DORADCZY WSPOMAGAJĄCY DIAGNOSTYKĘ STANOWISK PRACY Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-059/12-03 Tytuł projektu: SYSTEM DORADCZY WSPOMAGAJĄCY DIAGNOSTYKĘ STANOWISK PRACY Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 4300000 Wydatki kwalifikowalne: 4297918.11 Dofinansowanie: 3438334.49 Dofinansowanie UE: 2922584.32 Nazwa […]

Ochrona własności intelektualnej w zakresie produktów leczniczych dla pszczół

Ochrona własności intelektualnej w zakresie produktów leczniczych dla pszczół Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-065/10-02 Tytuł projektu: Ochrona własności intelektualnej w zakresie produktów leczniczych dla pszczół Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 231076.29 Wydatki kwalifikowalne: 202441.47 Dofinansowanie: 202441.47 Dofinansowanie UE: 172075.24 Nazwa […]

Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer

Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-106/09-06 Tytuł projektu: Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 1668771.1 Wydatki kwalifikowalne: 1585000 Dofinansowanie: 1109500 Dofinansowanie UE: 943075 Nazwa beneficjenta: […]

NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO

NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-001/09-04 Tytuł projektu: NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 4299860 Wydatki kwalifikowalne: 3560000 Dofinansowanie: […]

Podniesienie konkurencyjności Spółki – badania przemysłowe w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów

Podniesienie konkurencyjności Spółki – badania przemysłowe w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-027/10-06 Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Spółki – badania przemysłowe w celu zwiększenia innowacyjności wyrobów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Płock Gmina: M. Płock Wartość ogółem: 33224528 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat krośnieński Gmina: Bytnica Wartość ogółem: 30568.2 Wydatki kwalifikowalne: 30568.2 Dofinansowanie: 30568.2 Dofinansowanie UE: 25982.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat bytowski Gmina: Tuchomie Wartość ogółem: 14978.42 Wydatki kwalifikowalne: 14978.42 Dofinansowanie: 14978.42 Dofinansowanie UE: 12731.65 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

„UNIVerse” – innowacyjny komplementarny system informatyczny do tworzenia platform B2C

„UNIVerse” – innowacyjny komplementarny system informatyczny do tworzenia platform B2C Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-320/13-01 Tytuł projektu: „UNIVerse” – innowacyjny komplementarny system informatyczny do tworzenia platform B2C Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3454620 Wydatki kwalifikowalne: […]

Dofinansowanie procedury patentowej dotyczącej sposobu otrzymywania roślin transgenicznych o ulepszonych cechach uprawnych

Dofinansowanie procedury patentowej dotyczącej sposobu otrzymywania roślin transgenicznych o ulepszonych cechach uprawnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-032/11-03 Tytuł projektu: Dofinansowanie procedury patentowej dotyczącej sposobu otrzymywania roślin transgenicznych o ulepszonych cechach uprawnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa […]