Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych

Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-24-148/13-01 Tytuł projektu: Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 9394182.64 Wydatki kwalifikowalne: 9394182.64 Dofinansowanie: […]

Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB)

Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-24-093/13-02 Tytuł projektu: Laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2802434.59 Wydatki kwalifikowalne: 2796480 Dofinansowanie: 2796480 Dofinansowanie UE: 2377008 Nazwa beneficjenta: Politechnika Częstochowska […]

Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki

Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-026/09-02 Tytuł projektu: Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 135240.31 Wydatki kwalifikowalne: 119000 Dofinansowanie: 119000 […]

Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku

Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-30-022/08-01 Tytuł projektu: Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań […]

Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych

Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.02-00-010/08-06 Tytuł projektu: Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 5763980 Wydatki kwalifikowalne: 5763980 […]

Zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami

Zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-099/09-03 Tytuł projektu: Zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 828724 Wydatki kwalifikowalne: 806200 Dofinansowanie: […]

Ekologiczna chemia dla przemysłu

Ekologiczna chemia dla przemysłu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-119/11-02 Tytuł projektu: Ekologiczna chemia dla przemysłu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 335780.53 Wydatki kwalifikowalne: 301941.17 Dofinansowanie: 301941.17 Dofinansowanie UE: 256649.99 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński NIP beneficjenta: 6750002236 […]

Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych 

Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych  Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-10-015/08-08 Tytuł projektu: Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych  Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały […]

Opracowanie nowoczesnej platformy świadczenia elektronicznych usług płatniczych – DIAL2PAY

Opracowanie nowoczesnej platformy świadczenia elektronicznych usług płatniczych – DIAL2PAY Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-126/12-03 Tytuł projektu: Opracowanie nowoczesnej platformy świadczenia elektronicznych usług płatniczych – DIAL2PAY Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5815514.04 Wydatki kwalifikowalne: 5250370 Dofinansowanie: […]

Opracowanie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności

Opracowanie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-041/09-11 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat przeworski Gmina: Kańczuga Wartość ogółem: 495581.86 Wydatki kwalifikowalne: […]