Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis

Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-012/12-01

Tytuł projektu: Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8246900

Wydatki kwalifikowalne: 8246900

Dofinansowanie: 2061725

Dofinansowanie UE: 1752466.25

Nazwa beneficjenta: Macrologic SA

NIP beneficjenta: 5220002825

Kod pocztowy: 03-717

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


Innowacyjna platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-155/09-03

Tytuł projektu: Innowacyjna platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 778600

Wydatki kwalifikowalne: 766200

Dofinansowanie: 280700

Dofinansowanie UE: 238595

Nazwa beneficjenta: COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6770065406

Kod pocztowy: 31-864

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012diabeł ubiera się u prady pdf, szkolenia online darmowe, pup jędrzejów oferty, reguła mehrabiana, up.limanowa, 3.3, urzad pracy iława, makroregiony, ustawy szczególne, analiza efektywności kosztowej, ośrodek zdrowia książ wielki, usc sieradz, prawo do autorstwa utworu przysługuje, moviestarplanet 2019, dąbrowa tarnowska mapa, gmina kalwaria, punktem, radosław runowski, pup piaseczno, planowany, kurs.euro, poczta michalin, pożyczka tarcza, miłosz motyka wykształcenie…