Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-021/09-05

Tytuł projektu: Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1999974

Wydatki kwalifikowalne: 1999974

Dofinansowanie: 1999974

Dofinansowanie UE: 1699977.9

Nazwa beneficjenta: Fundacja Progress and Business

NIP beneficjenta: 6770011333

Kod pocztowy: 30-048

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013urzad pracy nowy dwor mazowiecki, ustawy covid, rozwój firmy, podpisz modele cząsteczek związków chemicznych, oferty pracy łosice, praca fundusze unijne, poig.gov.pl, praca rzeszów pup, parafia zadroże, urząd pracy wałcz oferty, broadway beauty opinie, sgh warszawa studia podyplomowe, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019 łódź, w podanych parach dat podkreśl datę starsza, spectra szkolenia, pup rybnik, kalkulator nasycenia piwa, organizacje działające w ramach onz, urząd pracy w kaliszu…