Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej

Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-126/09-02

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Marki

Wartość ogółem: 1626600

Wydatki kwalifikowalne: 1400000

Dofinansowanie: 905000

Dofinansowanie UE: 769250

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Poster Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1180034773

Kod pocztowy: 01-648

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-073/09-08

Tytuł projektu: Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 5713352.82

Wydatki kwalifikowalne: 5492266.68

Dofinansowanie: 3279841.04

Dofinansowanie UE: 2787864.88

Nazwa beneficjenta: Twinteq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132643965

Kod pocztowy: 04-041

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014urząd pracy ełk oferty, tarcza antykryzysowa a zwolnienie pracownika, bochnia szpital, gmina ulan, arborysta zarobki, katamaran budowa, nabór ekspertów, portal praca, zawoja ug, urząd pracy mikołów, powiatowy urząd pracy w aleksandrowie kujawskim, wiadomosci polityczne, oferty pracy wolsztyn, www myslenice pl, ocena oddziaływania na środowisko przykład, www.pup.kalisz.pl, wysokość zasiłku dla bezrobotnych z zagranicy, acrylogel, open office tabela przestawna, www nfosigw gov pl…