Prototyp systemu sprzedaży Retail.UE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej

Prototyp systemu sprzedaży Retail.UE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-028/09-08

Tytuł projektu: Prototyp systemu sprzedaży Retail.UE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3186015.93

Wydatki kwalifikowalne: 2992260.41

Dofinansowanie: 1080594.66

Dofinansowanie UE: 918505.46

Nazwa beneficjenta: SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5860005293

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


Badanie efektywności pomiaru umiejętności pracowników za pomocą gier kompetencyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-020/12-06

Tytuł projektu: Badanie efektywności pomiaru umiejętności pracowników za pomocą gier kompetencyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3210131.78

Wydatki kwalifikowalne: 3026571.52

Dofinansowanie: 2238965.79

Dofinansowanie UE: 1903120.92

Nazwa beneficjenta: Instytut Badań i Rozwoju IOCUS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242747768

Kod pocztowy: 00-581

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-104/12-06

Tytuł projektu: Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Chojnów – miasto

Wartość ogółem: 8464619.22

Wydatki kwalifikowalne: 7363626.6

Dofinansowanie: 4062821.55

Dofinansowanie UE: 3453398.32

Nazwa beneficjenta: FEERUM S.A.

NIP beneficjenta: 6912374093

Kod pocztowy: 59-225

Miejscowość: Chojnów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015ogłoszenie wzór, oferty pracy w wieluniu, biznes plan wzór pdf, kolaboracja definicja, wirus definicja, rozpoznawanie czcionki z pdf, centrum kształcenia podyplomowego łódź, rejestracja działalności, poczta elektroniczna wikipedia, żegocina.pl, msp \, otrzymalem, maluchy, populacja rysia w polsce 2018, lebork praca, urzad pracy police, parp csr, raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polsce 2019…