Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia

Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-009/10-04 Tytuł projektu: Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 13983494 Wydatki kwalifikowalne: 13983494 Dofinansowanie: 13983494 Dofinansowanie UE: 11885969.9 Nazwa beneficjenta: […]

Nowy lek dojelitowy zwalczający efekty uboczne opioidów

Nowy lek dojelitowy zwalczający efekty uboczne opioidów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-213/12-05 Tytuł projektu: Nowy lek dojelitowy zwalczający efekty uboczne opioidów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5558720 Wydatki kwalifikowalne: 4633200 Dofinansowanie: 3622840 Dofinansowanie UE: 3079414 […]

Innowacyjne urządzenie zapobiegające zagrożeniom w sieciach rozległych i telekomunikacyjnych

Innowacyjne urządzenie zapobiegające zagrożeniom w sieciach rozległych i telekomunikacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-036/12-04 Tytuł projektu: Innowacyjne urządzenie zapobiegające zagrożeniom w sieciach rozległych i telekomunikacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 4213743.24 Wydatki kwalifikowalne: 4178706.21 Dofinansowanie: 2507223.73 Dofinansowanie […]

Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów

Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-001/09-04 Tytuł projektu: Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Gmina: M. Szczecin Wartość ogółem: 2900280 Wydatki kwalifikowalne: 2749250 Dofinansowanie: 1451537.5 Dofinansowanie UE: 1233806.88 […]

Wdrożenie innowacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu

Wdrożenie innowacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-092/09-05 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Gmina: Walim Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe.

Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-008/08-08 Tytuł projektu: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe. Program Operacyjny: […]

Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym

Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-062/09-07 Tytuł projektu: Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 21500256 Wydatki […]

Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych technologii informatycznych. PKWiU: 30.02 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych technologii informatycznych. PKWiU: 30.02 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-001/08-08 Tytuł projektu: Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych technologii informatycznych. PKWiU: 30.02 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: […]

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1.2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych.

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1.2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-035/11-04 Tytuł projektu: Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1.2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: […]