Opracowanie innowacyjnej metodologii badań sensorycznych z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Opracowanie innowacyjnej metodologii badań sensorycznych z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-109/10-05

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej metodologii badań sensorycznych z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1827254

Wydatki kwalifikowalne: 1571500

Dofinansowanie: 1234485

Dofinansowanie UE: 1049312.25

Nazwa beneficjenta: Neuro Device Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222906005

Kod pocztowy: 04-501

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/8/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


Opracowanie innowacyjnej platformy zarządzania wiadomościami nowej generacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-139/12-04

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej platformy zarządzania wiadomościami nowej generacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 27136391.48

Wydatki kwalifikowalne: 25892408.23

Dofinansowanie: 6473102.03

Dofinansowanie UE: 5502136.73

Nazwa beneficjenta: Alcatel-Lucent Polska sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 1130004528

Kod pocztowy: 02-697

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014żar wik, www.psz.praca.gov.pl, sandomierz katedra, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności, borusowa most, kurs księgowości rzeszów dofinansowany z ue, neonatologia wum, poziom bezrobocia w polsce województwa, arborysta zarobki, 24-350, dofinansowanie na zakup maszyn, urzad pracy grudziadz, olsztyn ile mieszkańców, generator msp pl, mokobrody, ue ile państw, parp tarcza antykryzysowa, małopolska kraków, pomoc de minimis co to, powiązania, nowe produkty…