Ochrona międzynarodowej własności przemysłowej wynalazku: Nowe hybrydowe inhibitory cholinoesteraz.

Ochrona międzynarodowej własności przemysłowej wynalazku: Nowe hybrydowe inhibitory cholinoesteraz.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-086/12-02

Tytuł projektu: Ochrona międzynarodowej własności przemysłowej wynalazku: Nowe hybrydowe inhibitory cholinoesteraz.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 465862

Wydatki kwalifikowalne: 420579.5

Dofinansowanie: 420579.5

Dofinansowanie UE: 357492.57

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski

NIP beneficjenta: 5250011266

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-196/09-05

Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 3604931.42

Wydatki kwalifikowalne: 3482603.83

Dofinansowanie: 3482603.83

Dofinansowanie UE: 2960213.25

Nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka

NIP beneficjenta: 7270021895

Kod pocztowy: 90-924

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014europejski fundusz społeczny logo, kwidzyn pup, zrobiono by, status msp, mba w ochronie zdrowia, elektroniczna administracja publiczna, uporządkuj informacje o stworzeniu świata, szkolenia dofinansowane z ue 2018, logo unii europejskiej, kfs rzeszów, średnia europejska, dotacje na kapitał obrotowy dolnośląskie, prawo do przedsiębiorczości, 2009/125/we, rzeczywisty, dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych zachodniopomorskie, znajdziesz, urząd pracy kamienna góra, www poznan uw gov pl, dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej pup, wymień główne zadania systemu wykrywania skażeń i alarmowania, audyt wewnętrzny w firmie produkcyjnej, wyniki cytologii, urząd pracy ostróda…