Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych

Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-06-146/09-06

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1347100

Wydatki kwalifikowalne: 1347100

Dofinansowanie: 1347100

Dofinansowanie UE: 1145035

Nazwa beneficjenta: Politechnika Lubelska

NIP beneficjenta: 7120104651

Kod pocztowy: 20-618

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2009

Data zakończenia realizacji: 1/20/2012


Inżynieria Internetu Przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-045/09-05

Tytuł projektu: Inżynieria Internetu Przyszłości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 39975718.33

Wydatki kwalifikowalne: 39706777.88

Dofinansowanie: 39706777.88

Dofinansowanie UE: 33750761.2

Nazwa beneficjenta: Politechnika Warszawska

NIP beneficjenta: 5250005834

Kod pocztowy: 00-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013www rops lubelskie pl, przelicznik euro na pl, pkp poznań gdynia, bar kroplówkowy, www eures praca gov pl, europejski fundusz rozwoju, s7 checiny, najlepszastrategia.pl, parafia kuryłówka, metoda weroniki sherborne kurs, zus kraków kontakt, rodo wzór zgody, kurs implantologiczny, ckip michalowice, pup brodnica, złożenia przykłady, pupostrowiec, urzad pracy w krosnie, www parp gov pl, pirotechnik, małe firmy, praca luksemburg, pup poznań kontakt…