Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych.

Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-007/09-08 Tytuł projektu: Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat szczecinecki Gmina: Szczecinek – miasto Wartość ogółem: 488020 Wydatki kwalifikowalne: 391800 Dofinansowanie: […]