Wdrożenie technologii spawania stali duplex w połączonej metodzie rulonowej i swobodnego podparcia

Wdrożenie technologii spawania stali duplex w połączonej metodzie rulonowej i swobodnego podparcia Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-015/09-06 Tytuł projektu: Wdrożenie technologii spawania stali duplex w połączonej metodzie rulonowej i swobodnego podparcia Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat policki Gmina: Police Wartość ogółem: 1357860 Wydatki kwalifikowalne: […]

Poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie technologii cięcia laserowego i spawania plazmą.

Poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie technologii cięcia laserowego i spawania plazmą. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-010/09-05 Tytuł projektu: Poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie technologii cięcia laserowego i spawania plazmą. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat policki Gmina: Police Wartość ogółem: 1819000 Wydatki kwalifikowalne: 1500000 Dofinansowanie: […]