Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej rotacyjnej maszyny rozdmuchowej

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej rotacyjnej maszyny rozdmuchowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-008/12-03 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej rotacyjnej maszyny rozdmuchowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat drawski Gmina: Złocieniec Wartość ogółem: 4565400 Wydatki kwalifikowalne: 3783300 Dofinansowanie: 2371394 Dofinansowanie […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu opon w metodzie ciągłej.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu opon w metodzie ciągłej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-018/09-15 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu opon w metodzie ciągłej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat drawski Gmina: Wierzchowo Wartość ogółem: 793000 Wydatki kwalifikowalne: 650000 Dofinansowanie: 292500 Dofinansowanie […]

„Praktyczne bezprzewodowe sieci czujników do pomiarów i monitorowania”

„Praktyczne bezprzewodowe sieci czujników do pomiarów i monitorowania” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-001/10-03 Tytuł projektu: „Praktyczne bezprzewodowe sieci czujników do pomiarów i monitorowania” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat drawski Gmina: Wierzchowo Wartość ogółem: 721394 Wydatki kwalifikowalne: 632300 Dofinansowanie: 419425 Dofinansowanie UE: 356511.25 Nazwa beneficjenta: […]