Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-108/09-16 Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek – miasto Wartość ogółem: 6571229.92 Wydatki kwalifikowalne: 5843500 Dofinansowanie: 2059583.21 Dofinansowanie […]