Przeprowadzenie prac rozwojowych w firmie RMH Polska Sp. z o.o. celem stworzenia trzech innowacyjnych prototypów maszyn rolniczych.

Przeprowadzenie prac rozwojowych w firmie RMH Polska Sp. z o.o. celem stworzenia trzech innowacyjnych prototypów maszyn rolniczych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-032/10-04 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych w firmie RMH Polska Sp. z o.o. celem stworzenia trzech innowacyjnych prototypów maszyn rolniczych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie […]