Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0)

Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-002/09-07 Tytuł projektu: Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat rawicki Gmina: Rawicz Wartość ogółem: 2653700 Wydatki kwalifikowalne: 2448000 Dofinansowanie: […]