Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych

Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-104/11-06 Tytuł projektu: Moduły nowej generacji do przetwarzania i kompresji sekwencji wizyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1095750 Wydatki kwalifikowalne: 1018250 Dofinansowanie: 1018250 […]

Foresight “Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę

Foresight “Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-30-014/09-03 Tytuł projektu: Foresight “Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1885668 Wydatki kwalifikowalne: 1885668 Dofinansowanie: 1885668 […]

Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu call center w technologii VoIP PKWiU 64.20.15

Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu call center w technologii VoIP PKWiU 64.20.15 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-036/09-08 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu call center w technologii VoIP PKWiU 64.20.15 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość […]

Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu

Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-179/09-04 Tytuł projektu: Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1035711 Wydatki kwalifikowalne: 1035711 Dofinansowanie: 1035711 Dofinansowanie UE: 880354.35 Nazwa […]

Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników

Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-044/09-04 Tytuł projektu: Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1147301.19 Wydatki kwalifikowalne: 1091950 Dofinansowanie: 1091950 Dofinansowanie UE: 928157.5 Nazwa beneficjenta: Instytut […]

Prace badawczo-rozwojowe nad wielokryterialną platformą optymalizacyjną

Prace badawczo-rozwojowe nad wielokryterialną platformą optymalizacyjną Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-077/11-06 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad wielokryterialną platformą optymalizacyjną Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 2628933 Wydatki kwalifikowalne: 2255300 Dofinansowanie: 1689265 Dofinansowanie UE: 1435875.25 Nazwa beneficjenta: COMP-WIN Spółka […]

Opracowanie otwartej platformy nawigacji online

Opracowanie otwartej platformy nawigacji online Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-066/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie otwartej platformy nawigacji online Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 2474677.25 Wydatki kwalifikowalne: 2225587.8 Dofinansowanie: 1537930.98 Dofinansowanie UE: 1307241.33 Nazwa beneficjenta: NaviExpert sp. z .o.o. […]

Ochrona patentowa pochodnych azydonukleozydów o działaniu przeciwrakowym

Ochrona patentowa pochodnych azydonukleozydów o działaniu przeciwrakowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-067/12-03 Tytuł projektu: Ochrona patentowa pochodnych azydonukleozydów o działaniu przeciwrakowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 593103 Wydatki kwalifikowalne: 593103 Dofinansowanie: 593103 Dofinansowanie UE: 504137.55 Nazwa […]

Ochrona patentowa – sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych oraz słomy rzepakowej.

Ochrona patentowa – sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych oraz słomy rzepakowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-011/08-05 Tytuł projektu: Ochrona patentowa – sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych oraz słomy rzepakowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań […]

Ochrona patentowa metody sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów

Ochrona patentowa metody sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-016/10-05 Tytuł projektu: Ochrona patentowa metody sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 430268.57 Wydatki […]