Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o..

Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o.. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-040/09-04 Tytuł projektu: Prace rozwojowe nad systemem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia innowacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o.. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: […]

Innowacyjny. Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX

Innowacyjny. Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-103/09-09 Tytuł projektu: Innowacyjny. Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Konin Gmina: M. Konin Wartość ogółem: 780922 Wydatki kwalifikowalne: 600100 Dofinansowanie: 270045 Dofinansowanie […]