Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej

Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-308/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat gostyński Gmina: Gostyń Wartość ogółem: 2096969.6 Wydatki kwalifikowalne: 1888559.6 Dofinansowanie: 515614.76 Dofinansowanie UE: 438272.55 Nazwa beneficjenta: […]