Stworzenie innowacyjnych maszyn wywrotek i rozrzutników oraz ich wdrożenie przez Joskin Polska.

Stworzenie innowacyjnych maszyn wywrotek i rozrzutników oraz ich wdrożenie przez Joskin Polska. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-062/09-09 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnych maszyn wywrotek i rozrzutników oraz ich wdrożenie przez Joskin Polska. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki Gmina: Trzcianka Wartość ogółem: 648230 Wydatki kwalifikowalne: […]