Prefabrykowana żelbetonowa stacja transformatorowa – innowacyjna technologia produkcji.

Prefabrykowana żelbetonowa stacja transformatorowa – innowacyjna technologia produkcji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-017/10-05 Tytuł projektu: Prefabrykowana żelbetonowa stacja transformatorowa – innowacyjna technologia produkcji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki Gmina: Krzyż Wielkopolski Wartość ogółem: 9481934.98 Wydatki kwalifikowalne: 4136900 Dofinansowanie: 2895830 Dofinansowanie UE: 2461455.5 Nazwa […]