Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt

Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-28-108/12-06 Tytuł projektu: Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 19258677.7 Wydatki kwalifikowalne: 18076504.29 Dofinansowanie: 12907550 […]

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2.

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-28-079/12-02 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 398960 Wydatki kwalifikowalne: 359878.7 […]

Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów.

Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-010/09-05 Tytuł projektu: Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 1497014 Wydatki kwalifikowalne: 1325700 Dofinansowanie: 463995 Dofinansowanie UE: 394395.75 Nazwa beneficjenta: […]

Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych

Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-28-041/10-03 Tytuł projektu: Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 580040 Wydatki kwalifikowalne: 580040 Dofinansowanie: 580040 Dofinansowanie UE: […]

Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP

Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-28-159/08-06 Tytuł projektu: Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 13139477.76 Wydatki kwalifikowalne: […]