Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF

Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-038/12-04 Tytuł projektu: Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski Gmina: Elbląg Wartość ogółem: 3429084 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania

Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-146/12-05 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski Gmina: Elbląg Wartość ogółem: 16342880 […]