Rozproszony bezprzewodowy system pomiarowy parametrów operacyjnych w tym energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia

Rozproszony bezprzewodowy system pomiarowy parametrów operacyjnych w tym energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-006/10-07 Tytuł projektu: Rozproszony bezprzewodowy system pomiarowy parametrów operacyjnych w tym energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat staszowski Gmina: Rytwiany Wartość […]

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego stopnia sprężającego

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego stopnia sprężającego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-001/09-04 Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnego stopnia sprężającego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat staszowski Gmina: Rytwiany Wartość ogółem: 1620255.96 Wydatki kwalifikowalne: 1429276.2 Dofinansowanie: 908970.92 Dofinansowanie UE: 772625.28 Nazwa beneficjenta: Radziwiłł Compressors Sp. z […]