Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego

Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-26-023/08-08 Tytuł projektu: Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 89840080 Wydatki kwalifikowalne: 89840080 Dofinansowanie: 89840080 Dofinansowanie […]

E-papierowa rewolucja – pierwszy polski czytnik elektroniczny.

E-papierowa rewolucja – pierwszy polski czytnik elektroniczny. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-012/09-05 Tytuł projektu: E-papierowa rewolucja – pierwszy polski czytnik elektroniczny. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 1661317.16 Wydatki kwalifikowalne: 1458878 Dofinansowanie: 510607.3 Dofinansowanie UE: 434016.2 Nazwa beneficjenta: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-005/09-10 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 3532977.41 […]

Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych

Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-012/11-06 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 931448.88 Wydatki kwalifikowalne: 546600 Dofinansowanie: 312085 Dofinansowanie UE: 265272.25 Nazwa beneficjenta: […]

Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego

Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-287/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego zabiegu kosmetycznego przy wykorzystaniu lasera frakcyjnego i ablacyjnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 1229271.55 Wydatki kwalifikowalne: 1194977.77 Dofinansowanie: […]

Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy Altar. PKWiU – 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem

Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy Altar. PKWiU – 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-003/09-02 Tytuł projektu: Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy Altar. PKWiU – 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat […]

Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej do przetworzenia pofermentu z biogazowni

Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej do przetworzenia pofermentu z biogazowni Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-003/10-10 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej do przetworzenia pofermentu z biogazowni Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 5708561.34 Wydatki kwalifikowalne: 4713000 Dofinansowanie: 2434059.87 Dofinansowanie […]