Pro-ekologiczne. innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe w dziedzinie chemii budowlanej

Pro-ekologiczne. innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe w dziedzinie chemii budowlanej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-389/13-02 Tytuł projektu: Pro-ekologiczne. innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe w dziedzinie chemii budowlanej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Stąporków Wartość ogółem: 3520776.24 Wydatki kwalifikowalne: 3375024.01 Dofinansowanie: 1767223.21 Dofinansowanie […]

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego paliwa biomasowo-węglowego

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego paliwa biomasowo-węglowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-009/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego paliwa biomasowo-węglowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Stąporków Wartość ogółem: 785598.16 Wydatki kwalifikowalne: 677832.91 Dofinansowanie: 169458.23 Dofinansowanie UE: 144039.5 Nazwa beneficjenta: […]