Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R

Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-011/11-05 Tytuł projektu: Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Radzionków Wartość ogółem: 3989502 Wydatki kwalifikowalne: […]