Solarny system klimatyzacji i ogrzewania budynków

Solarny system klimatyzacji i ogrzewania budynków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-053/10-03 Tytuł projektu: Solarny system klimatyzacji i ogrzewania budynków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat raciborski Gmina: Racibórz Wartość ogółem: 1332040.17 Wydatki kwalifikowalne: 1150420.23 Dofinansowanie: 747773.14 Dofinansowanie UE: 635607.17 Nazwa beneficjenta: SUNEX S.A.. NIP beneficjenta: […]

Wdrożenie nowych rozwiązań z zastosowaniem technologii TOX oraz innych ulepszeń w procesie produkcji kolektora słonecznego.

Wdrożenie nowych rozwiązań z zastosowaniem technologii TOX oraz innych ulepszeń w procesie produkcji kolektora słonecznego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-034/09-03 Tytuł projektu: Wdrożenie nowych rozwiązań z zastosowaniem technologii TOX oraz innych ulepszeń w procesie produkcji kolektora słonecznego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat raciborski Gmina: […]