Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane

Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-100/11-04 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość ogółem: 5623352.29 Wydatki kwalifikowalne: 5252700 Dofinansowanie: 3267325 Dofinansowanie […]

Badania nad opracowaniem nowego urządzenia do przemieszczania materiałów i konstrukcji ciężkich w przemyśle górniczym

Badania nad opracowaniem nowego urządzenia do przemieszczania materiałów i konstrukcji ciężkich w przemyśle górniczym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-170/12-08 Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem nowego urządzenia do przemieszczania materiałów i konstrukcji ciężkich w przemyśle górniczym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość […]

Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii-modyfikowanej-powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych

Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii-modyfikowanej-powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-044/10-01 Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii-modyfikowanej-powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Gmina: Pszczyna Wartość ogółem: 3673842.95 Wydatki kwalifikowalne: 3199400 Dofinansowanie: 2088110 Dofinansowanie UE: 1774893.5 […]