DIAGNOSTYKA SIŁOWNI WIATROWYCH – ochrona własności przemysłowej tworzonej w Politechnice Śląskiej.

DIAGNOSTYKA SIŁOWNI WIATROWYCH – ochrona własności przemysłowej tworzonej w Politechnice Śląskiej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-24-061/12-03 Tytuł projektu: DIAGNOSTYKA SIŁOWNI WIATROWYCH – ochrona własności przemysłowej tworzonej w Politechnice Śląskiej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 340790 Wydatki […]

Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych

Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-24-148/13-01 Tytuł projektu: Platforma informatyczna wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 9394182.64 Wydatki kwalifikowalne: 9394182.64 Dofinansowanie: […]

Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń

Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-059/09-06 Tytuł projektu: Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 1770400 […]

Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej

Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-275/13-03 Tytuł projektu: Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 1765923.6 Wydatki kwalifikowalne: 1700833.6 Dofinansowanie: 931459.1 Dofinansowanie UE: 791740.24 Nazwa beneficjenta: Zakłady Urządzeń Komputerowych “ELZAB” S.A. NIP […]

Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki

Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-24-017/08-09 Tytuł projektu: Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 59634232.25 Wydatki kwalifikowalne: 59634232.25 Dofinansowanie: 59634232.25 Dofinansowanie UE: 50689097.41 Nazwa […]

Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu

Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-045/11-04 Tytuł projektu: Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat […]

Rodzina miniaturowych kardiostymulatorów terapeutycznych umożliwiających zdalny nadzór przebiegu terapii

Rodzina miniaturowych kardiostymulatorów terapeutycznych umożliwiających zdalny nadzór przebiegu terapii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-24-118/09-05 Tytuł projektu: Rodzina miniaturowych kardiostymulatorów terapeutycznych umożliwiających zdalny nadzór przebiegu terapii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 1864140 Wydatki kwalifikowalne: 1864140 Dofinansowanie: 1864140 […]