Wdrożenie wyników badań przemysłowych elementem wzmocnienia pozycji rynkowej ZPSO ROSA

Wdrożenie wyników badań przemysłowych elementem wzmocnienia pozycji rynkowej ZPSO ROSA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-041/11-03 Tytuł projektu: Wdrożenie wyników badań przemysłowych elementem wzmocnienia pozycji rynkowej ZPSO ROSA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Tychy Gmina: M. Tychy Wartość ogółem: 2381664 Wydatki kwalifikowalne: 2055800 Dofinansowanie: […]

Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali.

Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-100/09-03 Tytuł projektu: Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Tychy Gmina: M. Tychy Wartość ogółem: 2023055.35 Wydatki kwalifikowalne: 1808060 Dofinansowanie: 1079187.88 Dofinansowanie […]