Opracowanie innowacyjnej technologii zgazowania odpadów i produkcji zielonej energii.

Opracowanie innowacyjnej technologii zgazowania odpadów i produkcji zielonej energii. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-118/11-06 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii zgazowania odpadów i produkcji zielonej energii. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Świętochłowice Gmina: M. Świętochłowice Wartość ogółem: 8063730 Wydatki kwalifikowalne: 6871500 Dofinansowanie: 3974700 Dofinansowanie […]

Innowacyjna metoda wytwarzania półproduktów cynkowych na drodze recyclingu wiórów ZnAl

Innowacyjna metoda wytwarzania półproduktów cynkowych na drodze recyclingu wiórów ZnAl Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-332/13-01 Tytuł projektu: Innowacyjna metoda wytwarzania półproduktów cynkowych na drodze recyclingu wiórów ZnAl Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Świętochłowice Gmina: M. Świętochłowice Wartość ogółem: 3121180.56 Wydatki kwalifikowalne: 2652537.64 Dofinansowanie: […]