Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej

Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-049/10-01 Tytuł projektu: Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Ruda Śląska Gmina: M. Ruda Śląska Wartość ogółem: 809394 […]

Badania nad systemem ekstrakcji informacji i wdrożenie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych

Badania nad systemem ekstrakcji informacji i wdrożenie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-047/09-02 Tytuł projektu: Badania nad systemem ekstrakcji informacji i wdrożenie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Ruda Śląska Gmina: M. Ruda Śląska Wartość […]