Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-040/12-08 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Jaworzno Gmina: M. Jaworzno Wartość ogółem: 10954269.44 Wydatki kwalifikowalne: 8973859.27 Dofinansowanie: […]