Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego ciągnika PCA-1 rezultatem prac badawczo-rozwojowych.PKWiU: 30.20

Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego ciągnika PCA-1 rezultatem prac badawczo-rozwojowych.PKWiU: 30.20 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-022/09-05 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego ciągnika PCA-1 rezultatem prac badawczo-rozwojowych.PKWiU: 30.20 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bytom Gmina: M. Bytom Wartość ogółem: 893512.4 Wydatki kwalifikowalne: 749100 Dofinansowanie: […]

Interdyscyplinarne laboratoria analizy i syntezy ruchu w formule shareconomy

Interdyscyplinarne laboratoria analizy i syntezy ruchu w formule shareconomy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-24-149/13-01 Tytuł projektu: Interdyscyplinarne laboratoria analizy i syntezy ruchu w formule shareconomy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bytom Gmina: M. Bytom Wartość ogółem: 11222874 Wydatki kwalifikowalne: 11222874 Dofinansowanie: 11222874 Dofinansowanie […]

Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora.

Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-061/11-01 Tytuł projektu: Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bytom Gmina: M. Bytom Wartość ogółem: 2174354 Wydatki kwalifikowalne: 2025700 Dofinansowanie: […]

Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora.

Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-025/12-02 Tytuł projektu: Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bytom Gmina: M. Bytom Wartość ogółem: 4789327.5 Wydatki kwalifikowalne: 4744650 Dofinansowanie: […]