Modularny system teleinformatyczny wspomagający obsługę procesów międzynarodowej dostawy towarów

Modularny system teleinformatyczny wspomagający obsługę procesów międzynarodowej dostawy towarów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-018/11-00 Tytuł projektu: Modularny system teleinformatyczny wspomagający obsługę procesów międzynarodowej dostawy towarów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 2314074 Wydatki kwalifikowalne: 2156200 Dofinansowanie: 1400020 Dofinansowanie […]

Opracowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ

Opracowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-056/09-02 Tytuł projektu: Opracowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 7594000 Wydatki kwalifikowalne: 7492400 Dofinansowanie: 2622340 Dofinansowanie UE: 2228989 […]

Opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11

Opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-023/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. […]

Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych

Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-046/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 4937398.95 Wydatki kwalifikowalne: […]

Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket

Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-034/11-04 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 1725821.8 Wydatki kwalifikowalne: 1456736.9 Dofinansowanie: 871640.67 Dofinansowanie UE: 740894.57 […]

Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6

Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-004/11-09 Tytuł projektu: Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. […]

Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy

Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-088/09-00 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 962568 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie systemu. wspomaganego komputerowym modelowaniem. mieszadeł do instalacji biogazowych.

Opracowanie systemu. wspomaganego komputerowym modelowaniem. mieszadeł do instalacji biogazowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-015/11-08 Tytuł projektu: Opracowanie systemu. wspomaganego komputerowym modelowaniem. mieszadeł do instalacji biogazowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 998330 Wydatki kwalifikowalne: 866900 Dofinansowanie: 506055 Dofinansowanie […]