Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych biszkoptów z galaretką

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych biszkoptów z galaretką Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-067/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych biszkoptów z galaretką Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat kłobucki Gmina: Kłobuck Wartość ogółem: 642830.7 Wydatki kwalifikowalne: 546905.9 Dofinansowanie: 136726.47 Dofinansowanie UE: 116217.5 […]