Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC

Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-072/09-04 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat gliwicki Gmina: Pyskowice Wartość ogółem: 1000020 Wydatki kwalifikowalne: 947500 Dofinansowanie: 331625 Dofinansowanie UE: 281881.25 […]