Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej

Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-120/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Będzin Wartość ogółem: 5465730 […]