Opracowanie innowacyjnego systemu wizyjnego dla ratownictwa wodnego przez firmę SPORTIS S.A.

Opracowanie innowacyjnego systemu wizyjnego dla ratownictwa wodnego przez firmę SPORTIS S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-008/11-01 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu wizyjnego dla ratownictwa wodnego przez firmę SPORTIS S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat wejherowski Gmina: Szemud Wartość ogółem: 571475 Wydatki kwalifikowalne: 484200 Dofinansowanie: […]

Opracowanie. wdrożenie innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów

Opracowanie. wdrożenie innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-060/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie. wdrożenie innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat wejherowski Gmina: Łęczyce Wartość ogółem: 393871 Wydatki kwalifikowalne: 382255 Dofinansowanie: 133789.25 Dofinansowanie […]