Innowacyjna technologia polimodularnej budowy jachtu elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy

Innowacyjna technologia polimodularnej budowy jachtu elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-023/11-09 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia polimodularnej budowy jachtu elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat tczewski Gmina: Tczew Wartość ogółem: 13815055 Wydatki kwalifikowalne: 11697100 Dofinansowanie: 5308600 Dofinansowanie […]