Wytworzenie lnu nowej generacji i opracowanie innowacyjnych preparatów na jego bazie

Wytworzenie lnu nowej generacji i opracowanie innowacyjnych preparatów na jego bazie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-022/11-01 Tytuł projektu: Wytworzenie lnu nowej generacji i opracowanie innowacyjnych preparatów na jego bazie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat malborski Gmina: Malbork Wartość ogółem: 9980790 Wydatki kwalifikowalne: 8239000 Dofinansowanie: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-012/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat malborski Gmina: Malbork – miasto Wartość ogółem: 534269.56 Wydatki kwalifikowalne: 534269.56 Dofinansowanie: […]