Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne

Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-073/09-09 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: […]

Nowa generacja suplementów diety bazujących dna drożdżach Yarrowia lipolytica

Nowa generacja suplementów diety bazujących dna drożdżach Yarrowia lipolytica Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-132/11-09 Tytuł projektu: Nowa generacja suplementów diety bazujących dna drożdżach Yarrowia lipolytica Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Wartość ogółem: 16149243 Wydatki kwalifikowalne: 13694200 Dofinansowanie: 9248210 Dofinansowanie UE: 7860978.5 […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii hartowania laserowego

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii hartowania laserowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-117/11-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii hartowania laserowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Wartość ogółem: 4228020 Wydatki kwalifikowalne: 3646200 Dofinansowanie: 2161569 Dofinansowanie UE: 1837333.65 Nazwa beneficjenta: LaserTec Spółka […]

Opracowanie i wdrożenie przemysłowych zastosowań innowacyjnych technologii laserowych

Opracowanie i wdrożenie przemysłowych zastosowań innowacyjnych technologii laserowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-090/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie przemysłowych zastosowań innowacyjnych technologii laserowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Wartość ogółem: 4189024 Wydatki kwalifikowalne: 3685400 Dofinansowanie: 1791565 Dofinansowanie UE: 1522830.25 Nazwa beneficjenta: […]

Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw

Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-007/09-18 Tytuł projektu: Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Wartość ogółem: 17346672.85 Wydatki kwalifikowalne: […]