Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych

Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-021/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski Gmina: Sędziszów Małopolski Wartość ogółem: 746058 Wydatki […]

Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałych

Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-098/13-03 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski Gmina: Ropczyce Wartość ogółem: 2728034.6 Wydatki kwalifikowalne: 1653900 Dofinansowanie: 768599 Dofinansowanie UE: 653309.15 Nazwa beneficjenta: […]

Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych

Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-028/11-04 Tytuł projektu: Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski Gmina: Ropczyce Wartość ogółem: 16431457.28 Wydatki kwalifikowalne: 8821300 Dofinansowanie: 4040365 Dofinansowanie […]

Opracowanie składu innowacyjnych farb proszkowych pod termotransfer

Opracowanie składu innowacyjnych farb proszkowych pod termotransfer Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-017/10-05 Tytuł projektu: Opracowanie składu innowacyjnych farb proszkowych pod termotransfer Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski Gmina: Ropczyce Wartość ogółem: 1444302.42 Wydatki kwalifikowalne: 948956.3 Dofinansowanie: 391254 Dofinansowanie UE: 332565.9 Nazwa beneficjenta: Fabryka Farb […]