Opracowanie urządzenia do bezpośredniego odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych

Opracowanie urządzenia do bezpośredniego odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-280/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie urządzenia do bezpośredniego odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat mielecki Gmina: Mielec Wartość ogółem: 3398421.14 Wydatki kwalifikowalne: 2955725.19 Dofinansowanie: 2056894.08 Dofinansowanie […]

Zintegrowana pompa wyposażona w silnik Yasa

Zintegrowana pompa wyposażona w silnik Yasa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-012/09-11 Tytuł projektu: Zintegrowana pompa wyposażona w silnik Yasa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat mielecki Gmina: Mielec Wartość ogółem: 735083.1 Wydatki kwalifikowalne: 628178 Dofinansowanie: 317688.85 Dofinansowanie UE: 270035.52 Nazwa beneficjenta: YASA Motors Poland Spółka […]